Planinsko društvo Ajdovščina

DOBRODOŠLI V DOBRI DRUŽBI

Planinsko društvo Ajdovščina sodi med najstarejša planinska društva. Ustanovljeno je bilo leta 1903.

Od svojih začetkov je izpolnjevalo zastavljene naloge, povezovalo planince različnih starosti in interesov, vodilo pohode in izlete po znanih in manj znanih poteh, skrbelo za planinske poti in kažipote v naši okolici, urejalo, obnavljalo in dograjevalo obe koči – kočo Antona Bavčerja na Čavnu in Iztokovo kočo pod Golaki.

PODATKI DRUŠTVA

 • Planinsko društvo Ajdovščina
 • Gregorčičeva 17,
 • 5270 Ajdovščina
 • E- pošta: pdajdovscina@pzs.si

Zakoniti zastopnik – predsednik društva:

 • Cvetko Ušaj
}

Uradne ure

četrtek

16.00 – 18.00

Spoznaj nas

Te tradicionalne aktivnosti, ki so bile vseskozi rdeča nit društvenega prizadevanja, danes razširjamo z novimi,  času primernimi aktivnostmi. Danes društvo dosega svoj namen tako ,da:

 • goji prostovoljno planinsko dejavnost
 • posreduje lepote narave in življenja z gorami planincem in ljubiteljem narave
 • organizira planinske izlete, pohode, izobraževanja in druge aktivnosti
 • skrbi za vzgojo in izobraževanje v planinstvu
 • gospodarno skrbi za obe koči
 • skrbi za planinske poti
 • opravlja druge dejavnosti povezane s planinstvom

Delo v društvu poteka v odsekih: mladinski odsek, alpinistični odsek, markacijski odsek, Skupina GRS, gospodarski odsek, odsek za varstvo gorske narave,vodniški odsek, odsek za založništvo in informiranje, planinska sekcija Kamnje, orientacijska sekcija, odsek za turno kolesarjenje in turno smučanje. Društvo deluje v javnem interesu in tako omogoča vsem obiskovalcem gora vključitev v društvo, udeležbo pri vseh aktivnostih, uporabo poti in planinskih koč. Društvo se aktivno povezuje z vsemi planinskimi in drugimi društvi, šolami in lokalno skupnostjo.

Načrtovanih izletov in drugih dogodkov

Število članov

Dogodkov z našo prisotnostjo

Novice FaceBook

Planinsko Društvo Ajdovščina
Planinsko Društvo AjdovščinaOseba je posodobila naslovno fotografijo.6 ur nazaj
RAZPIS KANDIDACIJSKIH POSTOPKOV V ORGANE PLANINSKEGA DRUŠTVA AJDOVŠČINA
Na podlagi pravil Planinskega društva Ajdovščina razpisujem kandidacijske postopke v organe društva. Razpisuje se volitve v sledeče organe:
• Upravni odbor (do 15 članov), načelniki odsekov in sekcij so člani UO po funkciji
• Nadzorni odbor (3 člani)
• Častno razsodišče (3 člani)
Novo izvoljeni organi na svoji prvi seji izmed sebe izberejo predsednika in ostale funkcije v skladu s pravili društva. Za organe društva lahko kandidirajo vsi člani društva s plačano članarino za tekoče leto.
Kandidature lahko predlaga vsak član društva. Kandidature se oddajo priporočeno po pošti na naslov društva s pripisom »KANDIDATURA«. Upoštevane bodo kandidature prejete najkasneje do sobote 22.2.2020 do 12.00 h ali pa kandidature, ki bodo do tega dne oddane na uradnih urah društva v zaprti kuverti s pripisom »KANDIDATURA«.
Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata k kandidaturi (lastnoročno napisano, ali na obrazcu, ki je na voljo na sedežu društva).
Kandidature odpre komisija za volitve, preveri pravilnost kandidatur in pripravi seznam vseh kandidatov za organe društva. Seznam bo objavljen najkasneje eno uro pred občnim zborom v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.
V kolikor bo kandidatov več kot je članov posameznega organa se bo na občnem zboru izvedlo tajne volitve. Na volitvah lahko volijo člani planinskega društva Ajdovščina, ki imajo plačano članarino v letu 2019 ali 2020.
Vse tiste, ki bi si želeli aktivno udejstvovati v delu Planinskega društva Ajdovščino toplo vabimo k sodelovanju. Več informacij dobite pri predsedniku na telefonski številki: 041 390 100
Razpis se objavi na spletni strani društva, facebook strani društva in oglasni deski društva.
Planinski pozdrav,

V Ajdovščini, 16. 1.2020

Predsednik Planinskega društva Ajdovščina
Cvetko Ušaj
Planinsko Društvo Ajdovščina
Planinsko Društvo Ajdovščina6 ur nazaj
RAZPIS KANDIDACIJSKIH POSTOPKOV V ORGANE PLANINSKEGA DRUŠTVA AJDOVŠČINA
Na podlagi pravil Planinskega društva Ajdovščina razpisujem kandidacijske postopke v organe društva. Razpisuje se volitve v sledeče organe:
• Upravni odbor (do 15 članov), načelniki odsekov in sekcij so člani UO po funkciji
• Nadzorni odbor (3 člani)
• Častno razsodišče (3 člani)
Novo izvoljeni organi na svoji prvi seji izmed sebe izberejo predsednika in ostale funkcije v skladu s pravili društva. Za organe društva lahko kandidirajo vsi člani Planinskega društva Ajdovščina s plačano članarino za leto 2020.
Kandidature lahko predlaga vsak član društva. Kandidature se oddajo priporočeno po pošti na naslov društva s pripisom »KANDIDATURA«. Upoštevane bodo kandidature prejete najkasneje do sobote 22.2.2020 do 12.00 h ali pa kandidature, ki bodo do tega dne oddane na uradnih urah društva v zaprti kuverti s pripisom »KANDIDATURA«.
Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata k kandidaturi (lastnoročno napisano, ali na obrazcu, ki je na voljo na sedežu društva).
Kandidature odpre komisija za volitve, preveri pravilnost kandidatur in pripravi seznam vseh kandidatov za organe društva. Seznam bo objavljen najkasneje eno uro pred občnim zborom v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.
V kolikor bo kandidatov več kot je članov posameznega organa se bo na občnem zboru izvedlo tajne volitve. Na volitvah lahko sodelujejo člani planinskega društva Ajdovščina, ki imajo plačano članarino v letu 2019 ali letu 2020.
Vse tiste, ki bi si želeli aktivno udejstvovati v delu Planinskega društva Ajdovščino toplo vabimo k sodelovanju. Več informacij dobite pri predsedniku na telefonski številki: 041 390 100
Razpis se objavi na spletni strani društva, facebook strani društva in oglasni deski društva.
Planinski pozdrav,

V Ajdovščini, 16. 1.2020
Predsednik Planinskega društva Cvetko Ušaj
Planinsko Društvo Ajdovščina
Planinsko Društvo AjdovščinaOseba je delila povezavo.2 dnevi nazaj
Planinsko društvo Ajdovščina je zaključek sezone 2019 zaznamovalo z množičnim pohodom na Hrvaškem krasu, s planinskim pohodom od izivira reke Rječine, do sve...
Planinsko Društvo Ajdovščina
PD Ajdovščina Trsat 2019
Planinsko društvo Ajdovščina je zaključek sezone 2019 zaznamovalo z množičnim pohodom na Hrvaškem krasu, s planinskim pohodom od izivira reke Rječine, do sve...
youtube.com
Planinsko Društvo Ajdovščina
Planinsko Društvo AjdovščinaOseba je posodobila naslovno fotografijo.3 dnevi nazaj
Planinsko Društvo Ajdovščina
Planinsko Društvo Ajdovščina1 teden nazaj
NOČNI POHOD NA ČAVEN 4.1.2020 kot ga je skozi fotografski objektiv videl Tomi Škvarč. Pohod je vodil Vladimir Lemut. Bravo pohodniki.

Naši zadnji dogodki

Preglej naše zadnje dogodke, ter program aktivnosti za leto 2020.

VOŠČILO

VOŠČILO

Novoletno voščilo 1 Novoletno voščilo 1

Sekcije in odseki

MLADINSKI ODSEK

Se rad potepaš po hribih in dolinah,  se družiš z vrstniki  z nahrbtniki na ramah in gojzarji na nogah, se želiš naučiti varne hoje v gorah in rad spoznavaš naravne lepote in znamenitosti naše domovine? Če ti je vse to všeč, se nam pridruži v mladinskem odseku našega planinskega društva. Glavni dejavnosti mladinskega odseka sta organizacija planinskih izletov čez celo leto ter priprava planinskega tabora v poletnih mesecih. Namenjeni sta otrokom iz vrtcev, osnovnošolcem in srednješolcem. Slednji pa, če jih veseli delo z mladimi,  lahko svoje znanje nadgradijo na seminarju za mladinskega voditelja in tako v sodelovanju s starejšimi planinci vzgajajo nove rodove obiskovalcev hribov in gora.

Načelnik: Benko Marta

 041 497 997

marta.benko@gmail.com

ALPINISTIČNI ODSEK

Alpinistični odsek Planinskega društva Ajdovščina združuje ljubitelje vseh vrst plezanja in alpinizma z namenom varnega osvajanja nekoristnega sveta. Če si želiš plezanja v skali, ledu, visokih gorah, oziroma turno smučati v belem visokogorskem pršiču, se nam pridruži. Ko te želja po raziskovanju nekoristnega sveta pripelje do brezpotij in sten, se moraš na to pripraviti. Poskrbeti moraš, da bo gorsko okolje, ki sicer ponuja toliko lepot, zate in  sopotnike varno. In prav  zato organiziramo alpinistično šolo, da te znanje, ki ga pridobiš varno popelje v plezališča, stene in najvišje vrhove gora. Poleg alpinistične šole izvajamo tudi šolo športnega plezanja. Vedno pa smo pripravljeni sprejeti medse nove člane.

Načelnik: Egon Pavlica

 031 664 344

egon.pavlica@gmail.com

MARKACIJSKI ODSEK

Markacisti so prostovoljni planinski delavci, ki na organiziran način skrbijo za vzdrževanje planinskih poti v skladu z Zakonom o planinskih poteh in podzakonskimi akti k Zakonu o planinskih poteh. Lik markacista se ne sme in ne more razlikovati od lika slovenskega planinca. Vsak član PZS oziroma planinskega društva se prostovoljno moralno zavezuje, da se bo ravnal po določilih Častnega kodeksa slovenskih planincev, markacist pa mora dodatno izpolnjevati tudi dolžnosti in pravice, ki mu pripadajo po nazivu MARKACIST PZS. Kdo so in kaj delajo naši markacisti? Markacijski odsek je eden od odsekov, ki deluje v Planinskem društvu Ajdovščina. Smo skupina prostovoljcev, ki v dobrobit društva in ljudi, ki se podajajo v naravo, skrbi za čiščenje, vzdrževanje in označbo planinskih poti, katerih skrbnik je planinsko društvo. Spoštujemo vse prvobitno, zato delujemo naravovarstveno. Osnovni znak, s katerim označujemo planinsko pot je Knafelčeva markacija. Je bela pika obdana z rdečim kolobarjem. Knafelčeva markacija je zaščitena in jo lahko za označevanje planinskih poti uporabljajo le markacisti na poteh, ki so vpisane v evidenco planinskih poti. Prav tako se postavlja usmerjevalne table, uporabljamo pa tudi dodatne označbe. Markacisti PD Ajdovščina skrbimo in urejamo  več kot 100 kilometrov poti.  Poti potekajo preko Čavna, Golakov pa vse do Cola. Markacist lahko postane vsakdo, ki ga to delo veseli, in opravi ustrezno izobraževanje, ki ga organizira KPP pri PZS. Za učinkovito delo je markacistov vedno premalo, zato vabimo vse, ki bi želeli sodelovati pri obnovi in vzdrževanju poti, da se nam pridružite. Markacisti PD Ajdovščina so:

 • Dejan Černilogar
 • Mirko Soban
 • Božo Vidic
 • Dušan Brus
 • Franc Bernik

SKUPINA AJDOVŠČINA GRS TOLMIN

Skupina  gorskih reševalcev iz Ajdovščine deluje  v okviru tolminske postaje Gorske reševalne službe . K ustanovitvi skupine v Ajdovščini je botrovalo več razlogov, predvsem pa oddaljenost od Tolmina, saj pri klicu na pomoč štejejo minute in sekunde. Gorsko reševalno službo sestavljajo prostovoljci, ki s svojim znanjem pomagajo ponesrečenim in izgubljenim v gorah. Ekipa GRS je usposobljena in opremljena za vse vrste in najzahtevnejše postopke reševanja. Skupina ima svoje prostore v logističnem centru civilne zaščite v Ajdovščini.

Vodi jo Robert Kovač.

 041 668 781

robert.kovac3@siol.net

GOSPODARSKI ODSEK

Delo v gospodarskem odseku je pomembna dejavnost društva, saj varuje in vzdržuje premoženje, ki ga ima društvo v lasti. Društvo ima dve koči – kočo Antona Bavčerja na Čavnu in Iztokovo kočo pod Golaki, ki sta priljubljeni cilj številnih domačih obiskovalcev pa tudi planincev iz cele Slovenije in tujine. Gospodarski odsek pripravi plan vzdrževalnih in investicijskih del, ki so potrebna za dobro delovanje koč in društva.

Načelnik gospodarskega odseka: Damijan Fabčič

031 869 693

fabcic@gmail.com

ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

VODNIŠKI ODSEK

Vodniški odsek sestavljamo vodniki,  ki smo usposobljeni strokovni delavci v športu na področju planinstva (naše strokovno delo je vodenje ljudi po gorah). Smo člani Planinske zveze Slovenije.  Z udeleženci izletov delimo naše znanje in izkušnje. Vodniki Planinskega društva Ajdovščina preko celega leta  organiziramo planinske izlete različnih zahtevnosti. S svojim delom želimo ljubiteljem gora približati pohodništvo na varen in prijeten način. Pri tem pa spoznavamo domače in tuje gore. Za izlete skušamo urediti organiziran prevoz, v primerih manjšega števila udeležencev pa prevoz z osebnimi avtomobili. Pri svojem delu sodelujemo tudi z mentorji planinske vzgoje na naših osnovnih šolah in vrtcih. Če vas zanima delo v okviru vodniškega odseka našega društva vas vabimo, da nas obiščete, se nam pridružite in postanete planinski vodnik. Več informacij o planinskih vodnikih najdete na spletni strani Vodniške komisije PZS: http://vk.pzs.si PLANINSKI POHODI V LETU 2018 poglej Vodniki:

 • Vladimir Lemut – načelnik

041 275 542

 • Blaž Kodelja

031 437 972

 • Anton Kreševec

031 613 805

 • Ožbej Marc

051 245 159

 • Božo Vidic

031 754 562

 • Gregor Vodopivec

031 507 251

 • Mirko Soban

041 891 368

PLANINSKA SEKCIJO KAMNJE

Planinska sekcija Kamnje je bila ustanovljena 7. 3. 1998 z željo, da bi poživili družabno življenje v naši krajevni skupnosti. Deluje v okviru planinskega društva Ajdovščina. Združuje tiste, ki imamo radi gore, planine, izlete, pohode in sprehode v naravi. Že takoj po ustanovitvi je planinska sekcija organizirala prvi Velikonočni pohod na Malo goro. S pohodom in večjim številom obiskovalcev Male gore se je pokazala potreba po novi koči. Stekle so priprave in v juniju leta 2000 se je gradnja pričela. Z velikim zagonom in pomočjo večine krajanov je delo dobro napredovalo in konec leta je bila koča pokrita, pa tudi iz dimnika se je že pokadilo. Če nekaj z ljubeznijo in veseljem počneš, noben napor ni pretežak – to nam daje smernice za nadaljnje delo.

ORIENTACIJSKA SEKCIJA

Orientacijski odsek združuje orientaciste vseh starosti, seveda največ mladih. Posebnost je vključevanje cele družine v to dejavnost. Treningi  zahtevajo zbrano razmišljanje in fizično pripravljenost  tekmovalca. Tekmovalec – orientacist, mora v čim krajšem času le s pomočjo karte in kompasa preteči ali prehoditi svojo pot, pri precizni orientaciji pa rešiti niz problemov. Pot je označena na karti s krožci, v naravi pa s kontrolnimi točkami, oranžno-belimi zastavicami. Vrstni red točk je določen, med njimi pa si vsak sam izbira pot. Dolžina in težavnost proge se razlikuje glede na spol, starost, izkušnje in pripravljenost tekmovalcev. Orientacisti se udeležujejo orientacijskih tekem Zimske lige doma in v zamejstvu, sprint tekem in tekem SKI-O (orientacija na tekaških smučeh). Najuspešnejši so osnovnošolci. Že večkrat so bili udeleženci na Svetovnem šolskem orientacijskem tekmovanju kot posamezniki  (Francija, Portugalska, Turčija,…),ekipno pa prvič v letu 2017 v Palermu na Sicilji. V Ajdovščini je v aprilu 2018 potekalo tudi  Državno prvenstvo  TempO v  precizni orientaciji z mednarodno udeležbo. Pri precizni orientaciji  ni pomemben čas, ki ga tekmovalec potrebuje za to, da pride na cilj, pač pa je pomembna natančnost pri reševanju nalog na kontrolnih točkah.

Načelnik: Marija Kovač

031 225 785

ODSEK ZA TURNO KOLESARJENJE IN TURNO SMUČANJE

Pri Planinskem društvu Ajdovščina je bil v letu 2016 ustanovljen Turno kolesarski odsek. Odsek goji turno kolesarsko dejavnost v vseh oblikah kot sestavni del planinskega udejstvovanja in je pripravljen na sodelovanje z vsemi organizacijami, ki so kakor koli povezane s turnim kolesarjenjem. Dejavnosti odseka so:

 • predstavljati turno kolesarstvo kot obliko gibanja v gorah;
 • organizacija skupnih tur po načelih turnega kolesarjenja;
 • spodbujanje povezovanja turno kolesarskih odsekov in ostalih skupin, ki se ukvarjajo s turnim kolesarstvom, tako znotraj kot izven planinskih društev PZS;
 • skrb za odsek 35 km Slovenske turno kolesarske poti STKP na območju občine Ajdovščina
 • spodbujanje dvonamenske uporabe planinske poti
 • sodelovanje pri nadelavi in legalizaciji turno in gorsko kolesarskih poti v sodelovanju z ostalimi lokalnimi društvi
 • spodbujanje usposabljanja svojih članov za Turno kolesarskega vodnika I in II in ostalih akcij, ki so v skladu z delovanjem Odseka;
 • spodbujati spremembo zakonodaje v smeri večje svobode turnega kolesarstva in zaščite okolja;
 • prav tako se znotraj odseka goji turno smučanje, organizira skupne ture in spodbuja usposabljanje Turno smučarskih vodnikov
 • sodelovanje z ostalim odseki v PD Ajdovščina;

Načelnik odseka je Ožbej Marc

051 245 159

Kaj še čakaš?

Pin It on Pinterest