Planinsko društvo Ajdovščina

DOBRODOŠLI V DOBRI DRUŽBI

Planinsko društvo Ajdovščina sodi med najstarejša planinska društva. Ustanovljeno je bilo leta 1903.

Od svojih začetkov je izpolnjevalo zastavljene naloge, povezovalo planince različnih starosti in interesov, vodilo pohode in izlete po znanih in manj znanih poteh, skrbelo za planinske poti in kažipote v naši okolici, urejalo, obnavljalo in dograjevalo obe koči – kočo Antona Bavčerja na Čavnu in Iztokovo kočo pod Golaki.

PODATKI DRUŠTVA

 • Planinsko društvo Ajdovščina
 • Gregorčičeva 17,
 • 5270 Ajdovščina
 • E- pošta: pdajdovscina@pzs.si

Zakoniti zastopnik – predsednik društva:

 • Cvetko Ušaj
}

Uradne ure

četrtek

16.00 – 18.00

Spoznaj nas

Te tradicionalne aktivnosti, ki so bile vseskozi rdeča nit društvenega prizadevanja, danes razširjamo z novimi,  času primernimi aktivnostmi. Danes društvo dosega svoj namen tako ,da:

 • goji prostovoljno planinsko dejavnost
 • posreduje lepote narave in življenja z gorami planincem in ljubiteljem narave
 • organizira planinske izlete, pohode, izobraževanja in druge aktivnosti
 • skrbi za vzgojo in izobraževanje v planinstvu
 • gospodarno skrbi za obe koči
 • skrbi za planinske poti
 • opravlja druge dejavnosti povezane s planinstvom

Delo v društvu poteka v odsekih: mladinski odsek, alpinistični odsek, markacijski odsek, Skupina GRS, gospodarski odsek, odsek za varstvo gorske narave,vodniški odsek, odsek za založništvo in informiranje, planinska sekcija Kamnje, orientacijska sekcija, odsek za turno kolesarjenje in turno smučanje. Društvo deluje v javnem interesu in tako omogoča vsem obiskovalcem gora vključitev v društvo, udeležbo pri vseh aktivnostih, uporabo poti in planinskih koč. Društvo se aktivno povezuje z vsemi planinskimi in drugimi društvi, šolami in lokalno skupnostjo.

Načrtovanih izletov in drugih dogodkov

Število članov

Dogodkov z našo prisotnostjo

Novice FaceBook

Planinsko Društvo Ajdovščina
Planinsko Društvo AjdovščinaOseba je posodobila naslovno fotografijo.5 mesci nazaj
Planinsko Društvo Ajdovščina
Planinsko Društvo Ajdovščina5 mesci nazaj
Z letnim koledarjem pohodov predvidenega pohoda na Križ v nedeljo 05.07.2020 ne bo.

Dvodnevni pohod predviden za 18. in 19.7. po SPP 5 bo izveden v dveh enodnevnih izvedbah, brez spanja. Točni datumi obeh pohodov. Eden bo na Storžič, drugi pa na Kriško goro bodo objavljeni v prihodnjih dneh.
Planinsko Društvo Ajdovščina
Planinsko Društvo AjdovščinaOseba je posodobila naslovno fotografijo.5 mesci nazaj
Planinsko Društvo Ajdovščina
Planinsko Društvo Ajdovščina5 mesci nazaj
ZAPORA NA SREDNJEČAVENSKI POTI ODPRAVLJENA
Na začetku sezone se markacisti poleg obveznega ogleda planinskih poti večinoma ubadamo s čiščenjem poti po zimi, odstranjevanjem zapadlega kamenja, podrtih dreves, poškodovanih stopnic…
V letošnjem letu se nam je spomladi ravno med karanteno zgodil večji podor na Srednječavenski poti, takoj po priključku Stomaške poti. Odlomil se je del skale s pobočja, večji od kubičnega metra, prav tako so se sprožili tudi manjši kosi kamenja, ki so ob valjenju po pobočju podrli pred seboj kar veliko število dreves, poškodovali – porušili del planinske poti, največji kamen je pa tudi obstal na poti tako, da se poti ni dalo več uporabljati.
Podori se večinoma dogajajo spomladi, ko sonce povzroči raztezanje nabranih melin nad potjo ali tajanje ledenega držala kamenja in se zgodi da se kamen ali kamenje sprosti in pade na področje pod seboj. Enako se je zgodilo na naši poti.
Takoj po dogodku smo si mesto podora ogledali ter ga zaradi nevarnosti padajočega kamenja ustrezno zavarovali, del poti med Stomaško ter Kamenjsko pa tudi zaprli.
Aktivni podori so živa stvar, tako da smo se odločili da pot pustimo zaprto dokler se pobočje oz. mesto odloma vsaj delno stabilizira. Redno smo opravljali oglede mesta podora ter spremljali stanje.
Prejšnji teden je padla odločitev, da je po obilnih padavinah, ki so bile v prejšnjem mesecu mesto odloma dež več ali manj spral ter da so se kamni ki so še viseli nad potjo odvalili po pobočju dol.
V soboto se je MO PDA odpravil že zjutraj na Čaven. Oboroženi z vsem orodjem, ki ga ni bilo malo..(krampi, lopate, špice, macole, količki..) smo se spustili po Stomaški poti do mesta podora. Medtem ko smo ostali nosili orodje, je Damjan popolnoma očistil Stomaško pot do Srednječavenske, tako da je sedaj tudi tudi Stomaška pot očiščena.
Na mestu podora smo najprej očistili mesto odloma, kar je bilo kar nevarno delo. Potrebno je bilo priplezati do mesta odloma ga z orodjem spucati ter po pobočju zavaliti še vse kamne, ki so nevarno »viseli nad potjo«. Seveda smo bili vsi opremljeni z zaščitno opremo, ki k takemu delu sodi, prav tako sta ne glede na to, da je bila pot uradno zaprta ter je bilo tudi objavljeno da se za čas izvajanja del ne to pot ne sme hoditi dva markacista na vsaki strani podora pazila na to, da zaustavita morebitne pohodnike ter jih obrneta nazaj.
Po čiščenju kamnov, ki jih ni bilo malo, smo pod podorom uredili iz drevesnih debel zaščito pred padanjem kamnov, ki bo služila zaustavljanju morebitnih manjših kamnov, ki bi se lahko še zvalili po pobočju.
Odlomljeno skalo ki je ležala preko poti smo z macolami toliko razbili, da je pot prehodna, prav tako smo bržino na severni strani vkopali, da je pot sedaj normalno prehodna mimo skale. Uredili smo erozjske zaščite, ter sanirali pot na celotnem območju podora.
Po končanem delu smo se otovorjeni z vsem orodjem preko Male gore vračali na Čaven in med potjo uredili še odvodne kanale vrnili na poti.
Akcije se je udeležilo sedem markacistov PDA, dela pa je bilo za cel dan. Pri takih delih je varnost najvažnejša, uporaba varnostne opreme je obvezna, prav tako zavedanje vsakega posameznika da delo opravlja varno ter da se pazi. Na tak način delo varno poteka, ni poškodb ter ob koncu dneva si markacisti zadovoljno sežemo v roke.
Srednječavenska pot je odprta, podor saniran, neglede na to je pa ob hoji po planinskih poteh vedno potrebna previdnost ter pozornost.
Edino na tak način nam pot - pohod, izlet ostane v lepem spominu. Markacisti Planinskega društva Ajdovščina vam želimo vam varen korak ter veliko lepih pohodov. Načelnik Dejan Černilogar
Planinsko Društvo Ajdovščina
Planinsko Društvo AjdovščinaOseba je posodobila naslovno fotografijo.5 mesci nazaj

Naši zadnji dogodki

Preglej naše zadnje dogodke, ter program aktivnosti za leto 2020.

LEGENDA VABI….. tokrat na Sveti Duh nad Podkrajem

LEGENDA VABI….. tokrat na Sveti Duh nad Podkrajem

LEGENDA VABI..... tokrat na Sveti Duh nad Podkrajem Pred poldrugim stoletjem, lahko še prej, so se Podkrajci zmenili, da bojo na Solinah, dobrih sto metrov nad vasjo, zidali cerkvico. Tam je tak čuden kamen, ki se svetlika kakor zrna kamene soli, zato se kraju reče...

Sekcije in odseki

MLADINSKI ODSEK

Se rad potepaš po hribih in dolinah,  se družiš z vrstniki  z nahrbtniki na ramah in gojzarji na nogah, se želiš naučiti varne hoje v gorah in rad spoznavaš naravne lepote in znamenitosti naše domovine? Če ti je vse to všeč, se nam pridruži v mladinskem odseku našega planinskega društva. Glavni dejavnosti mladinskega odseka sta organizacija planinskih izletov čez celo leto ter priprava planinskega tabora v poletnih mesecih. Namenjeni sta otrokom iz vrtcev, osnovnošolcem in srednješolcem. Slednji pa, če jih veseli delo z mladimi,  lahko svoje znanje nadgradijo na seminarju za mladinskega voditelja in tako v sodelovanju s starejšimi planinci vzgajajo nove rodove obiskovalcev hribov in gora.

Načelnik: Benko Marta

 041 497 997

marta.benko@gmail.com

ALPINISTIČNI ODSEK

Alpinistični odsek Planinskega društva Ajdovščina združuje ljubitelje vseh vrst plezanja in alpinizma z namenom varnega osvajanja nekoristnega sveta. Če si želiš plezanja v skali, ledu, visokih gorah, oziroma turno smučati v belem visokogorskem pršiču, se nam pridruži. Ko te želja po raziskovanju nekoristnega sveta pripelje do brezpotij in sten, se moraš na to pripraviti. Poskrbeti moraš, da bo gorsko okolje, ki sicer ponuja toliko lepot, zate in  sopotnike varno. In prav  zato organiziramo alpinistično šolo, da te znanje, ki ga pridobiš varno popelje v plezališča, stene in najvišje vrhove gora. Poleg alpinistične šole izvajamo tudi šolo športnega plezanja. Vedno pa smo pripravljeni sprejeti medse nove člane.

Načelnik: Egon Pavlica

 031 664 344

egon.pavlica@gmail.com

MARKACIJSKI ODSEK

Markacisti so prostovoljni planinski delavci, ki na organiziran način skrbijo za vzdrževanje planinskih poti v skladu z Zakonom o planinskih poteh in podzakonskimi akti k Zakonu o planinskih poteh. Lik markacista se ne sme in ne more razlikovati od lika slovenskega planinca. Vsak član PZS oziroma planinskega društva se prostovoljno moralno zavezuje, da se bo ravnal po določilih Častnega kodeksa slovenskih planincev, markacist pa mora dodatno izpolnjevati tudi dolžnosti in pravice, ki mu pripadajo po nazivu MARKACIST PZS. Kdo so in kaj delajo naši markacisti? Markacijski odsek je eden od odsekov, ki deluje v Planinskem društvu Ajdovščina. Smo skupina prostovoljcev, ki v dobrobit društva in ljudi, ki se podajajo v naravo, skrbi za čiščenje, vzdrževanje in označbo planinskih poti, katerih skrbnik je planinsko društvo. Spoštujemo vse prvobitno, zato delujemo naravovarstveno. Osnovni znak, s katerim označujemo planinsko pot je Knafelčeva markacija. Je bela pika obdana z rdečim kolobarjem. Knafelčeva markacija je zaščitena in jo lahko za označevanje planinskih poti uporabljajo le markacisti na poteh, ki so vpisane v evidenco planinskih poti. Prav tako se postavlja usmerjevalne table, uporabljamo pa tudi dodatne označbe. Markacisti PD Ajdovščina skrbimo in urejamo  več kot 100 kilometrov poti.  Poti potekajo preko Čavna, Golakov pa vse do Cola. Markacist lahko postane vsakdo, ki ga to delo veseli, in opravi ustrezno izobraževanje, ki ga organizira KPP pri PZS. Za učinkovito delo je markacistov vedno premalo, zato vabimo vse, ki bi želeli sodelovati pri obnovi in vzdrževanju poti, da se nam pridružite. Markacisti PD Ajdovščina so:

 • Dejan Černilogar
 • Mirko Soban
 • Božo Vidic
 • Dušan Brus
 • Franc Bernik

SKUPINA AJDOVŠČINA GRS TOLMIN

Skupina  gorskih reševalcev iz Ajdovščine deluje  v okviru tolminske postaje Gorske reševalne službe . K ustanovitvi skupine v Ajdovščini je botrovalo več razlogov, predvsem pa oddaljenost od Tolmina, saj pri klicu na pomoč štejejo minute in sekunde. Gorsko reševalno službo sestavljajo prostovoljci, ki s svojim znanjem pomagajo ponesrečenim in izgubljenim v gorah. Ekipa GRS je usposobljena in opremljena za vse vrste in najzahtevnejše postopke reševanja. Skupina ima svoje prostore v logističnem centru civilne zaščite v Ajdovščini.

Vodi jo Robert Kovač.

 041 668 781

robert.kovac3@siol.net

GOSPODARSKI ODSEK

Delo v gospodarskem odseku je pomembna dejavnost društva, saj varuje in vzdržuje premoženje, ki ga ima društvo v lasti. Društvo ima dve koči – kočo Antona Bavčerja na Čavnu in Iztokovo kočo pod Golaki, ki sta priljubljeni cilj številnih domačih obiskovalcev pa tudi planincev iz cele Slovenije in tujine. Gospodarski odsek pripravi plan vzdrževalnih in investicijskih del, ki so potrebna za dobro delovanje koč in društva.

Načelnik gospodarskega odseka: Damijan Fabčič

031 869 693

fabcic@gmail.com

ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

VODNIŠKI ODSEK

Vodniški odsek sestavljamo vodniki,  ki smo usposobljeni strokovni delavci v športu na področju planinstva (naše strokovno delo je vodenje ljudi po gorah). Smo člani Planinske zveze Slovenije.  Z udeleženci izletov delimo naše znanje in izkušnje. Vodniki Planinskega društva Ajdovščina preko celega leta  organiziramo planinske izlete različnih zahtevnosti. S svojim delom želimo ljubiteljem gora približati pohodništvo na varen in prijeten način. Pri tem pa spoznavamo domače in tuje gore. Za izlete skušamo urediti organiziran prevoz, v primerih manjšega števila udeležencev pa prevoz z osebnimi avtomobili. Pri svojem delu sodelujemo tudi z mentorji planinske vzgoje na naših osnovnih šolah in vrtcih. Če vas zanima delo v okviru vodniškega odseka našega društva vas vabimo, da nas obiščete, se nam pridružite in postanete planinski vodnik. Več informacij o planinskih vodnikih najdete na spletni strani Vodniške komisije PZS: http://vk.pzs.si PLANINSKI POHODI V LETU 2018 poglej Vodniki:

 • Vladimir Lemut – načelnik

041 275 542

 • Blaž Kodelja

031 437 972

 • Anton Kreševec

031 613 805

 • Ožbej Marc

051 245 159

 • Božo Vidic

031 754 562

 • Gregor Vodopivec

031 507 251

 • Mirko Soban

041 891 368

PLANINSKA SEKCIJO KAMNJE

Planinska sekcija Kamnje je bila ustanovljena 7. 3. 1998 z željo, da bi poživili družabno življenje v naši krajevni skupnosti. Deluje v okviru planinskega društva Ajdovščina. Združuje tiste, ki imamo radi gore, planine, izlete, pohode in sprehode v naravi. Že takoj po ustanovitvi je planinska sekcija organizirala prvi Velikonočni pohod na Malo goro. S pohodom in večjim številom obiskovalcev Male gore se je pokazala potreba po novi koči. Stekle so priprave in v juniju leta 2000 se je gradnja pričela. Z velikim zagonom in pomočjo večine krajanov je delo dobro napredovalo in konec leta je bila koča pokrita, pa tudi iz dimnika se je že pokadilo. Če nekaj z ljubeznijo in veseljem počneš, noben napor ni pretežak – to nam daje smernice za nadaljnje delo.

ORIENTACIJSKA SEKCIJA

Orientacijski odsek združuje orientaciste vseh starosti, seveda največ mladih. Posebnost je vključevanje cele družine v to dejavnost. Treningi  zahtevajo zbrano razmišljanje in fizično pripravljenost  tekmovalca. Tekmovalec – orientacist, mora v čim krajšem času le s pomočjo karte in kompasa preteči ali prehoditi svojo pot, pri precizni orientaciji pa rešiti niz problemov. Pot je označena na karti s krožci, v naravi pa s kontrolnimi točkami, oranžno-belimi zastavicami. Vrstni red točk je določen, med njimi pa si vsak sam izbira pot. Dolžina in težavnost proge se razlikuje glede na spol, starost, izkušnje in pripravljenost tekmovalcev. Orientacisti se udeležujejo orientacijskih tekem Zimske lige doma in v zamejstvu, sprint tekem in tekem SKI-O (orientacija na tekaških smučeh). Najuspešnejši so osnovnošolci. Že večkrat so bili udeleženci na Svetovnem šolskem orientacijskem tekmovanju kot posamezniki  (Francija, Portugalska, Turčija,…),ekipno pa prvič v letu 2017 v Palermu na Sicilji. V Ajdovščini je v aprilu 2018 potekalo tudi  Državno prvenstvo  TempO v  precizni orientaciji z mednarodno udeležbo. Pri precizni orientaciji  ni pomemben čas, ki ga tekmovalec potrebuje za to, da pride na cilj, pač pa je pomembna natančnost pri reševanju nalog na kontrolnih točkah.

Načelnik: Marija Kovač

031 225 785

ODSEK ZA TURNO KOLESARJENJE IN TURNO SMUČANJE

Pri Planinskem društvu Ajdovščina je bil v letu 2016 ustanovljen Turno kolesarski odsek. Odsek goji turno kolesarsko dejavnost v vseh oblikah kot sestavni del planinskega udejstvovanja in je pripravljen na sodelovanje z vsemi organizacijami, ki so kakor koli povezane s turnim kolesarjenjem. Dejavnosti odseka so:

 • predstavljati turno kolesarstvo kot obliko gibanja v gorah;
 • organizacija skupnih tur po načelih turnega kolesarjenja;
 • spodbujanje povezovanja turno kolesarskih odsekov in ostalih skupin, ki se ukvarjajo s turnim kolesarstvom, tako znotraj kot izven planinskih društev PZS;
 • skrb za odsek 35 km Slovenske turno kolesarske poti STKP na območju občine Ajdovščina
 • spodbujanje dvonamenske uporabe planinske poti
 • sodelovanje pri nadelavi in legalizaciji turno in gorsko kolesarskih poti v sodelovanju z ostalimi lokalnimi društvi
 • spodbujanje usposabljanja svojih članov za Turno kolesarskega vodnika I in II in ostalih akcij, ki so v skladu z delovanjem Odseka;
 • spodbujati spremembo zakonodaje v smeri večje svobode turnega kolesarstva in zaščite okolja;
 • prav tako se znotraj odseka goji turno smučanje, organizira skupne ture in spodbuja usposabljanje Turno smučarskih vodnikov
 • sodelovanje z ostalim odseki v PD Ajdovščina;

Načelnik odseka je Ožbej Marc

051 245 159

Kaj še čakaš?

Pin It on Pinterest